Manifest

Anar als pilars

Busquem teixir aliances amb persones, col·lectius, marques, empreses i administracions públiques per promoure un canvi de paradigma i avançar junts cap a una vida sense residus

Els nostres pilars ????

A Go Zero Waste creiem que el canvi cap a un món sense residus
es fonamenta en els següents pilars:

01

Col·laboració

Canvi col·lectiu i col·laboratiu gràcies a aliances amb persones i organitzacions

02

Responsabilitat

compartida i proporcional de tots els actors
de la societat

03

Prioritat

de la prevenció i els principis de la
Economía Circular

04

Rigor científic

per prendre decisions basades en dades i
evidències

05

Educació
i divulgació

per empoderar totes les persones a través del coneixement i l’acció

06

Tecnologia i ecodisseny

al servei de les persones amb el planeta al centre (Earth-centered design)

07

Impacte
positiu

i propòsit per sobre del benefici
 

08

Triple
sostenibilitat

Cerca de la Triple Sostenibilitat: social,
mediambiental i econòmica

09

Visió Glocal

treballar des de les comunitats per a un canvi sistèmic
 

10

Actitud positiva

i de crítica constructiva per promoure bones pràctiques en tots els àmbits

Parlem ?

Pregunta’ns el que necessitis o simplement llança’ns un “hola!”