La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per a GO ZERO WASTE, S.L. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’usuari en tot moment i, de no demanar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que demanem, explicant-vos:

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.
 • Per a quines finalitats demanem les dades que us sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
 • Quins són els vostres drets.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Go Zero Waste S.L.
 • B67443184
 • E-mail: info@gozerowaste.app
 • Carrer de l’Equador 45 4o 3a 08029 Barcelona, Spain

D’ara endavant “Go Zero Waste”, “nosaltres” o el “Responsable del Tractament”.

DADES PERSONALS

Aquesta Política de Privadesa cobreix totes les dades recopilades i utilitzades per Go Zero Waste a través de l’ús de la seva app (d’ara endavant, “App”).

Per tant, aquesta Política de Privadesa és d’aplicació, als “Usuaris” de l’App (d’ara endavant, es denominarà a tots ells conjuntament com, els “Usuaris” o “Vostè”).

DADES PERSONALS RECOPILADES

Dades personals fa referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-lo, ja sigui directament o indirectament.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys i disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Dades que els Usuaris ens proporcionen directament:

A través del formulari de registre com a Usuari a l’App: Quan es registra a través de l’App, recopilem les següents dades de caràcter identificatiu:

 • Nom i cognoms
 • Adreça de correu electrònic
 • Contrasenya

A través del perfil de l’usuari: Quan completeu el vostre perfil a l’App, recopilem les dades següents de forma opcional:

 • Nom
 • Adreça de correu electrònic

Imatges de persones identificables: fotografies dels Usuaris, amb caràcter opcional
A través de l’ús de l’App: Quan utilitzeu l’App, recopilem les dades següents:

Localització dels Usuaris, amb caràcter opcional
A través de la participació en els reptes: Quan vostè realitza els reptes publicats a l’App, recopilem les dades següents:

Nom d’usuari
Adreça de correu electrònic
Imatges i fotografies que poden contenir persones identificables, amb l’autorització prèvia per part de l’Usuari
Dades obtingudes en sol·licitar la informació per col·laborar: Quan vostè sol·licita un pressupost sobre les activitats que s’ofereixen al Lloc web, recopilem:

Nom d’usuari
Adreça de correu electrònic
Dades obtingudes en posar-se en contacte amb nosaltres: Quan es posa en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de l’App, recopilem:

Nom
Adreça de correu electrònic
Qualsevol dada que ens faciliti voluntàriament i que es consideri necessària per a la finalitat pretesa
Vostè garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitades a Go Zero Waste a través de l’App són veraces, exactes i complets. Així mateix, es compromet a mantenir actualitzades les vostres dades. En cas que vostè faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si Go Zero Waste considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, Go Zero Waste podrà denegar-li l’accés i ús present o futur de l’App o de qualsevol dels continguts i/o serveis.

De la mateixa manera, l’Usuari ha de custodiar la contrasenya identificativa per fer ús dels serveis disposats a l’App, i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers.

Informació que ens proporciona indirectament en crear un compte i en utilitzar l’App:
Informació de com utilitza els nostres serveis, les funcions que utilitza i les accions que duu a terme.
Informació derivada de l’ús que dóna a l’App de forma agregada per implementar millores sobre el funcionament de la mateixa i proporcionar recomanacions que podrien ser del vostre interès.
Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per al vostre registre a l’App, per completar la informació del vostre perfil, per realitzar els reptes publicats a l’App o realitzar qualsevol servei propi de l’App per a usuaris registrats, per la qual cosa, si no ens els facilita , no podrem atendre’l correctament ni presta-li els serveis que ha sol·licitat a través de l’App.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les dades personals i la resta d’informació a les nostres bases de dades.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Les dades personals facilitades a través de l’ús de l’App de Go Zero Waste són necessàries per a les finalitats següents.

En el cas dels Usuaris de l’App:

Identificar-lo com a usuari i poder donar-li accés a les diferents funcionalitats que estan a la vostra disposició com a usuari registrat.
Participar en els reptes realitzats per Go Zero Waste
Respondre les vostres preguntes i/o peticions.
Realitzar una correcta gestió dels serveis i brindar-li el servei sol·licitat.
Altres finalitats relatives a l’ús de l’App:

L’enviament de promocions i publicitat relacionada amb els productes i serveis que puguin ser del vostre interès (enviament de newsletter), previ consentiment exprés de Vostè.
Gestionar i fer el seguiment de la relació contractual i precontractual a través de l’App.
Comunicar-nos amb vosaltres, fins i tot per correu electrònic, en relació amb nous serveis, actualitzacions o qualsevol altre assumpte relatiu al funcionament de l’App.
Millorar, desenvolupar i provar la nostra App.
Protegir els drets, la propietat i/o la seguretat de Go Zero Waste.
LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Gestionar el seu registre com a Usuari de l’App: El tractament de les seves dades és necessari per a l’execució dels termes que regulen l’ús de l’App. Ens està facilitant el seu consentiment acceptant aquesta política de privadesa a través dels mecanismes de consentiment establerts a la App.
De la mateixa manera, considerem que tenim un interès legítim per fer les comprovacions necessàries per detectar i prevenir possibles fraus quan es registra a l’App.
Ús i accés a les diferents funcionalitats i serveis de l’APP que estan a la vostra disposició com a usuari registrat: El tractament de les vostres dades és necessari per a l’execució dels serveis que presta l’App d’acord amb la relació contractual mantinguda amb vostè.
Participació en reptes: El tractament de les vostres dades és necessari per a la realització dels reptes corresponents. Així mateix, ens està facilitant el seu consentiment acceptant les Bases Legals del sorteig, així com aquesta política de privadesa.
Enviament de comunicacions comercials: La base legitimadora és el consentiment exprés que ens presta (per exemple: quan autoritzeu l’enviament de publicitat o de la nostra newsletter).
Atenció a l’usuari: Des de Go Zero Waste tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o consultes dels Usuaris a través dels diversos mitjans de contacte existents. Entenem que el tractament d’aquestes dades resulta també beneficiós per a l’usuari perquè ens permet poder atendre adequadament i resoldre les consultes plantejades.
Per a la gestió dincidències relacionades amb lús de lApp, el tractament és necessari per a lexecució de la relació contractual mantinguda amb vostè.
Quan la consulta està relacionada amb l’exercici dels drets sobre els quals us informem més avall, o amb reclamacions relacionades amb els nostres serveis, el que ens legitima per tractar les dades és el compliment d’obligacions legals per part nostra.
Qualitat: Considerem que tenim un interès legítim per analitzar la usabilitat de l’App i el grau de satisfacció de l’usuari, ja que la finalitat és millorar l’experiència de l’usuari i oferir un servei de més qualitat.
DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS RECAPTADES
Les vostres dades personals podran ser comunicades a tercers, això són:

Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com a proveïdors de l’App, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com al nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.
Empreses que proporcionen eines o aplicatius per dur a terme els sorteigs.
Tercers per complir una normativa legal.
Personal autoritzat de Go Zero Waste.
Ens assegurarem que tota comunicació de la vostra informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb què compartim la vostra informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui d’aplicació.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS
Conservarem únicament les vostres Dades Personals durant el període de temps que necessitem a propòsit de la finalitat per als quals les tractem, fins que se n’elimini el compte o durant el període de temps legalment establert per fer-ho.

En eliminar el vostre compte, eliminem el contingut que heu publicat, així com les fotografies, per la qual cosa no podreu recuperar aquesta informació. En qualsevol cas, les seves dades podrien conservar-se per imperatiu legal, pel període de temps establert, però aquestes dades quedaran bloquejades. Per contra, la informació que hagin compartit altres persones no s’eliminarà, ja que no forma part del vostre compte.

Les Dades Personals obtingudes a través del registre i ús de l’App es conservaran fins que es faci el servei o durant el temps d’atenció per a la resolució de la consulta.

Les Dades Personals obtingudes a través del seu consentiment exprés per a l’enviament de comunicacions de caràcter comercial i/o butlletins informatius, es mantindran fins que vostè revoqui el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

És possible que retinguem algunes dades personals per complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant dels Tribunals) o amb finalitats estadístiques o històriques.

Quan ja no necessitem utilitzar les vostres dades personals, s’eliminaran dels nostres sistemes i registres o s’anonimitzaran perquè ja no puguem identificar-les.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les dades. En cap cas, la retirada daquest consentiment condiciona lexecució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
Sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.
Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.
Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.
On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat 1), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS
És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra App.

CONTACTE
Si teniu qualsevol dubte o preocupació sobre la manera com tractem i usem les vostres dades personals o voleu exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, poseu-vos en contacte amb l’equip de Go Zero Waste a través del correu electrònic info@gozerowaste.app.

Go Zero Waste S.L. termes i condicions
CONDICIONS GENERALS D’ÚS GO ZERO WASTE APP
Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, “Condicions Generals”) regulen l’ús i accés a l’aplicació “Go Zero Waste” (d’ara endavant, l’”App” i/o “Go Zero Waste” indistintament), titularitat de GO ZERO WASTE, S.L. (d’ara endavant, la “Companyia”, “Nosaltres” i/o “Ens” indistintament).

L’acceptació de les presents Condicions Generals suposa una relació contractual vinculant entre vostè (d’ara endavant, l’“Usuari” i “Vostè” indistintament) i la Companyia.

L’accés i l’ús de l’App implica el coneixement i l’acceptació de les Condicions Generals següents.

INFORMACIÓ GENERAL
S’exposen les dades identificatives següents del titular de l’App:

Denominació social: GO ZERO WASTE S.L.
Domicili social: C/ Equador 45, 4t 3a, (08029 – Barcelona).
Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 46907, Foli: 216, Secció 8, Full Registral: 534959, Inscripció 1.
Número d’Identificació Fiscal: B-67443184
Correu electrònic: info@gozerowaste.app
OBJECTE
Go Zero Waste és una companyia que ofereix solucions tecnològiques i d’educació ambiental per superar barreres cap al residu zero. L’aplicació Go Zero Waste ofereix als usuaris la possibilitat de realitzar una sèrie de reptes amb l’objectiu de promocionar el comerç local i la reducció dels residus a través de la gamificació. Els Usuaris, una vegada registrats, podran realitzar els reptes proposats a les campanyes de ‘Mou-te pel zero’, així com buscar els establiments que participen en la iniciativa, i obtenir punts que els permetin participar en sorteigs de premis i descomptes relatius a la reducció de residus i el consum local.

REGISTRE COM A USUARI A L’APP
Per poder ser Usuari i poder vincular-se contractualment, vostè declara tenir més de 18 anys i comptar amb capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte.

Per convertir-se en Usuari de Go Zero Waste, Heu de registrar-vos com a tals, a través de l’App, a l’apartat “Registre” i completar el formulari de registre incorporat a aquest efecte, en què heu d’incloure un nom d’usuari i una adreça de correu electrònic, així com una clau daccés (contrasenya). La contrasenya és personal i intransferible i podrà ser modificada per l’Usuari en qualsevol moment posterior al registre com a tal a l’App.

Un cop l’Usuari ha emplenat el formulari de registre, rebrà al correu electrònic facilitat, la confirmació del registre a l’App.

Així mateix, l’Usuari podrà iniciar sessió a l’App a través de diverses xarxes socials, així com a través de la vinculació a un compte de correu electrònic.

Un cop realitzat el registre a l’App, l’Usuari pot modificar el seu “perfil d’usuari”, en què es mostrarà el nom d’usuari, pel qual serà reconegut per la resta d’Usuaris de l’App i opcionalment una fotografia de perfil.

En base a això, l’Usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar a la Companyia qualsevol canvi o modificació d’aquestes.

En cas que l’Usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si la Companyia considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, podrem denegar-li l’accés i ús present o futur de l’App o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

ÚS DE L’APP
Un cop registrat com a Usuari, vostè podrà accedir als reptes plantejats per Go Zero Waste a través de la campanya “Mou-te pel zero”. Per accedir als reptes personalitzats, l’Usuari haurà de seleccionar, dins del llistat que es mostra a l’apartat de reptes de l’App, la campanya dins de la qual voleu activar els reptes. Un cop seleccionada la campanya, l’usuari haurà de confirmar-ne l’activació.

Un cop l’App verifiqui l’activació dels reptes a la campanya indicada per l’Usuari, es mostra rà el primer repte a superar. Els reptes contindran una descripció de lactivitat a realitzar, així com limpacte en la reducció de residus que implica lactivitat a realitzar. Opcionalment també mostrarà un llistat destabliments que poden ajudar al compliment del repte. Per verificar que els reptes han estat realitzats de manera correcta, l’App sol·licitarà als usuaris que adjuntin una fotografia que evidenciï el compliment del repte.

Un cop verificades les fotografies, Go Zero Waste atorgarà una sèrie de punts a l’Usuari. La quantitat de punts atorgats per fer un repte variarà en funció del nivell dels reptes. En aquest sentit, l’App divideix els reptes en tres nivells:

Inicial: Atorguen cinc (5) punts a l’Usuari.
Intermedi: Atorgan deu (10) punts a l’Usuari.
Avançat: Atorguen quinze (15) punts a l’Usuari.
Els punts s’acumularan al compte de l’Usuari i us donaran dret a participar en sorteigs de premis que podran consistir en descomptes, productes i entrades.

A més, l’App ofereix la possibilitat de compartir el repte superat a través de xarxes socials. En cas que l’Usuari comparteixi el repte a través de les xarxes socials podrà obtenir punts extres que s’acumularan al vostre compte.

A més, l’App mostra un mapa amb tots els establiments que formen part de Go Zero Waste. L’Usuari podrà seleccionar que es mostrin els establiments a prop de la seva ubicació a través de l’apartat “A prop meu”, així com que es mostrin els establiments per localitats a través de l’apartat “Localitat”.

L’Usuari podrà seleccionar l’establiment que més us interessi i consultar la informació següent: adreça de l’establiment, horari d’obertura al públic, telèfon, enllaç al lloc web, així com la tipologia de productes disponibles a l’establiment.

Així mateix, l’Usuari podrà informar Go Zero Waste en cas de detectar un error en algun dels establiments a través del formulari habilitat a aquest efecte a l’App.

A més, els usuaris es podran contactar amb Go Zero Waste o suggerir nous establiments per al mapa a través de l’apartat “Col·labora” habilitat a aquest efecte.

DESCOMPTES I SORTEJOS
Els Usuaris que acumulin punts al seu compte podran participar en el sorteig de descomptes, productes i/o entrades que podran bescanviar als establiments preestablerts per Go Zero Waste.

Totes les característiques sobre els descomptes, productes i/o entrades, aquestes són, percentatge de descompte, la data de venciment del codi, així com qualsevol particularitat relacionada amb els descomptes/productes/entrades i/o les seves restriccions respectives, si escau, s’indicaran directament per correu electrònic a l’adreça facilitada per l’usuari.

Així mateix, Go Zero Waste es reserva la facultat de revisar, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament de forma unilateral, sense previ avís i sense dret a indemnització qualsevol compte d’Usuari on detecti indicis fraudulents o il·lícits de participació en sorteigs o promocions, o contraris a les presents Condicions Generals, la llei o la bona fe de l’Usuari titular del compte esmentat. Tot això, sense perjudici de les accions legals que poguessin correspondre a Go Zero Waste en defensa dels seus drets i interessos.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI
En general, quedaran prohibits, a títol enunciatiu i no taxatiu, els comportaments i/o accions següents:

Crear un perfil per a un tercer.
Utilitzar l’App o els mitjans oferts per Go Zero Waste per a finalitats no reflectides en aquest document.
Utilitzar la marca Go Zero Waste per a ús personal, fer malbé la marca i/o logotip, fer captures de pantalla o utilitzar mitjans de l’App per potenciar els interessos personals en altres mitjans o vies.
Utilitzeu l’App per difondre missatges d’odi, violents, racistes, religiosos, discriminatoris, nocius, abusius, contra la salut i/o pornogràfics.
Utilitzar l’App per assetjar, abusar, difamar i/o amenaçar altres Usuaris i/o persones no Usuaris de l’App.
Utilitzar informació de caràcter privat de tercers per publicar-los, així com utilitzar imatges que puguin infringir la privadesa o drets de tercers.
Comprar, vendre o transferir qualsevol contingut abocat a l’App.
Enviar dades de contacte, com ara números de telèfon, correus electrònics o adreces personals a altres Usuaris de l’App.
Utilitzar els mitjans que ofereix l’App per fer publicitat, vendes o promocions personals i/o de tercers.
Realitzar activitats fraudulentes per completar els reptes publicats a l’App.
El contingut pujat a l’App i/o publicat és responsabilitat exclusiva de l’Usuari que publica aquest contingut, eximint de qualsevol tipus de responsabilitat a la Companyia per qualsevol incidència que aquest contingut pugui produir.

Si detecteu que un Usuari, utilitza l’App per a fins diferents dels estipulats en aquestes Condicions Generals, de manera inapropiada i/o il·legal, s’ha de posar encontacte amb Nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: info@gozerowaste.app.

Per part seva, la Companyia es reserva el dret a eliminar i/o bloquejar qualsevol compte d’Usuari que consideri o tingui indicis suficients que s’estan incomplint aquestes Condicions Generals, amb independència de les accions legals que pugui exercir en cada moment.

CONTINGUT
L’ús de Go Zero Waste permet a l’usuari pujar contingut digital a través de l’App, així com a diverses xarxes socials i canals de comunicació. El contingut digital consistirà a les fotografies que els Usuaris pugen per acreditar el compliment dels reptes proposats.

L’Usuari declara i garanteix que és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre aquest contingut o tenir concedit a favor seu llicència suficient, i que aquest no infringeix drets de tercers, sent, per tant, l’Usuari l’únic responsable dels danys en què pugui incórrer compartint aquest contingut, exonerant expressament la Companyia de qualsevol reclamació de tercer per aquests continguts.

L’autoria del contingut que cada Usuari comparteix a l’App és del mateix Usuari. No obstant això, l’Usuari concedeix una llicència mundial, no exclusiva, per la màxima durada recollida a la legislació que li sigui d’aplicació, lliure de regalies, transferible, totalment abonada i subllicenciable, per fer servir, copiar, editar, modificar, traduir, explotar , distribuir i reproduir aquest contingut, inclòs el nom d’Usuari i la foto de perfil del compte de Go Zero Waste.

RESPONSABILITAT DE GO ZERO WASTE
La Companyia no es responsabilitza pel que fa a l’autenticitat, l’exactitud, la fiabilitat, la legalitat, així com d’eventuals violacions de drets de tercers per part dels Usuaris. En aquest sentit, els Usuaris comprenen que som una empresa independent que posa l’App a disposició d’aquests, i que no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació proporcionada pels Usuaris, ni pels danys o pèrdues que eventualment poguessin patir tercers per publicacions i / o per l’incompliment de les presents Condicions Generals per part dels Usuaris.

Els Usuaris són completament responsables de l’accés i ús correcte del vostre compte a Go Zero Waste i altres continguts de l’App amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireixen el compromís d’observar diligentment i complir aquestes Condicions Generals.

Els Usuaris s’abstindran d’usar el seu perfil i la resta de continguts de l’App amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar l’App, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la utilització normal o gaudi de l’App a altres usuaris.

La Companyia no podrà ser considerada responsable editorial, i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris a l’App, de les conseqüències de les quals se’n fa enterament responsable l’emissor.

Els qui incompleixin aquestes obligacions responen de qualsevol perjudici o dany que ocasionin. La Companyia no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús il·lícit per part de tercers.

En addició al que s’ha indicat anteriorment, i en la mesura que ho permeti la Llei i, excepte pel que disposa el seu cas en aquestes Condicions Generals, en cap cas la Companyia serà responsable dels danys personals, accidentals, especials, directes o indirectes , incloent, sense limitació, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, interrupció del negoci o qualsevol altre dany o pèrdua comercial, relacionats amb lús o impossibilitat dús de lApp, independentment de la causa, independentment de la teoria de responsabilitat (contractual o extracontractual o de qualsevol altra) i fins i tot si l’Usuari ha estat advertit de la possibilitat d’aquests danys.

ENLLAÇOS DE TERCERS
Amb l´ús gratuït de l´App, l´Usuari podrà veure enllaços dels establiments que col·laboren amb Go Zero Waste. La Companyia no es responsabilitza dels llocs vinculats a aquests establiments, ni la informació que faciliten o publiciten. Així mateix, la Companyia no garanteix la qualitat ni veracitat dels serveis i productes oferts a través dels enllaços als seus respectius llocs web. Cap de les entitats col·laboradores amb l’App pertanyen a la Companyia i, per tant, aquesta no es fa responsable de cap actuació per part dels establiments.

Qualsevol relació que l’Usuari mantingui amb qualsevol dels establiments col·laboradors amb l’App, eximirà a la Companyia de qualsevol responsabilitat. Serà una relació exclusiva entre lestabliment i lUsuari.

BAIXA DE L’USUARI
L’Usuari es pot donar de baixa en qualsevol moment.

La baixa a l’App es farà a través del “Perfil d’usuari” a l’apartat “Esborrar el meu compte”. Amb l’eliminació del compte d’usuari s’eliminaran totes les dades de l’usuari vinculades a aquest.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Totes les dades personals proporcionades per l’Usuari a través del formulari de registre o del seu perfil seran tractades de manera confidencial i d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals, així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests. Més informació a la nostra Política de privadesa: https://old.gozerowaste.app/politica-de-privacidad/.

CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE
L’Usuari pot decidir si cedeix els drets d’explotació de les fotografies de reptes que per si mateix ha incorporat o facilitat a Go Zero Waste a través de l’App, manifestant-ne la conformitat amb les següents:

Accepta cedir els seus drets d’explotació respecte al material fotogràfic per ser utilitzat per a la promoció dels serveis de Go Zero Waste a les xarxes socials i canals de comunicació.
La cessió es concedeix amb caràcter no exclusiu i el material esmentat pot ser utilitzat per Go Zero Waste, sense cap retribució econòmica relatiu a aquest aspecte i sense límit temporal ni geogràfic.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts relacionats amb les marques, dominis, logotips, dibuixos o documentació, incloent-hi, programari, programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser susceptible de protecció per la legislació de Propietat Intel·lectual o Industrial, que puguin ser accessibles per als Usuaris, són de propietat de la Companyia i/o aquesta, disposa d’una llicència, i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre aquests.

L’Usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com la Companyia els ho autoritzi expressament.

Qualsevol ús indegut del Servei o incompliment de les obligacions per part de l’Usuari podran derivar, a discreció de la Companyia, a la cancel·lació del compte, o suspensió del Servei fins que es resolgui la incidència, si escau.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que la Companyia o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de Propietat Intel·lectual o Industrial (com, per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
Els dispositius tècnics de protecció o identificació titularitat de la Companyia (com ara marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).
L’Usuari reconeix que, en virtut de les presents Condicions Generals, la Companyia no cedeix ni transfereix cap cap dret sobre els seus títols de Propietat Intel·lectual i/o Industrial, o sobre qualssevol propietats de terceres parts. La Companyia només autoritza a l’Usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats a les presents Condicions Generals.

L’Usuari no està autoritzat a copiar, distribuir, transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, de qualsevol altra manera, desplegar activitats que comportin l’ús comercial dels drets de Propietat Intel·lectual i/o Intel·lectual de la Companyia i/o dels Creadors, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que hi consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d’explotació.

La Companyia es reserva tots els drets de propietat industrial i/o intel·lectual que li corresponguin.

La Companyia no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i propietat industrial diferent de la que expressament es detalla en aquesta clàusula.

La Companyia es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut de les presents Condicions Generals. Sense perjudici d’això, podrem emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part del Creador que:

No sigui conforme a les Condicions Generals especificades aquí;
Infringeixi o vulneri els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial o altres drets anàlegs de la Societat o de qualsevol altre tercer legítim titular; o infringeixi qualsevol normativa que sigui aplicable.
RECLAMACIONS
En cas de qualsevol reclamació i/o incidència imputable a la Companyia relacionada amb el Servei, disposem d’un procediment de reclamació que s’inicia a través de l’adreça de correu electrònic info@gozerowaste.app. Iniciada aquesta comunicació, treballarem juntament amb l’Usuari per recopilar la informació necessària sobre la vostra recelamació i/o incidència.

La Companyia es compromet a contestar l’usuari en un termini no superior a les 72 hores des de la recepció de la reclamació.

INDEPENDÈNCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals fos nul·la de ple dret o anul·lable, es considerarà no posada. Aquesta declaració de nul·litat no ha d’invalidar la resta del document, que ha de mantenir la vigència i l’eficàcia entre les parts.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
La legislació d ampliació serà l espanyola. En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció, en cas que no estableixi fur obligatori seran els jutjats i tribunals de Barcelona.

Així mateix, l’Usuari podrà resoldre de manera amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través de l’App impulsada per la Comissió Europea https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event =main.home.show&lng=CA.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
Ens reservem el dret a modificar aquest document de les Condicions en qualsevol moment. En cas de fer algun canvi de les Condicions, aquestes seran publicades a l’App i s’indicarà la data de la seva publicació, perquè l’Usuari conegui la data en què s’ha fet efectiva aquesta modificació. En qualsevol cas, l’Usuari rebrà una notificació a través de mitjans electrònics sobre l’actualització de les Condicions d’ús de Go Zero Waste amb anterioritat a la publicació a l’App.

23 de desembre de 2021