Recursos

Recopilem tota la informació que ens agrada i que ens sembla interessant del món residu zero i l’economia circular

Categories

📚

Llibres

Col·lecció dels llibres que coneixem en català, espanyol i anglès sobre residu zero i economia circular. 

Zero Waste Home

Residuo Cero

Vivir sin plástico

Greenland

Somos la última generación que puede salvar el planeta

Mejor sin plástico

Zero Waste para salvar el mundo

Cocina Zero Waste

No hay planeta B

Parlem ?

Pregunta’ns el que necessitis o simplement llança’ns un “hola!”