Condicions generals de Go Zero Waste

Les presents Condicions Generals d’Ús i informació legal (d’ara endavant, Condicions Generals ), regulen l’ús d’accés al lloc web gozerowaste.app així com, a l’aplicació mòbil Go Zero Waste, titularitat de Go Zero Waste SL (d’ara endavant Go Zero Waste) a través de la qual es posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari o Usuaris) la plataforma web i l’aplicació mòbil (d’ara endavant la Plataforma) amb les funcionalitats d’Explora, Reptes, Reutilitza i Col·labora.

 

L’acceptació de les presents Condicions Generals suposa una relació contractual vinculant entre vostè (d’ara endavant, l’“ Usuari ” i “ Vostè ” indistintament) i la Companyia.

L’accés i l’ús de la Plataforma implica el coneixement i l’acceptació de les Condicions Generals següents.

Informació General

1. Informació General

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les
dades identificatives següents del titular d’aquest lloc web:

• Denominació social: Go Zero Waste SL
• Domicili social: Carrer de l’Equador 45 4t 3a
• Dades d’Inscripció al Registre Mercantil: Tom 46907, Foli 216, Secció 8, Full 534959, Inscripció 1
• Número d’identificació Fiscal (NI ): B67443184
• Correu electrònic: info@gozerowaste.app

ABAST DELS SERVEIS

1.1.- FUNCIONALITAT EXPLORA

La Plataforma Go Zero Waste ofereix plans personalitzats a totes les empreses que promouen a través dels seus productes i serveis el Resiudo Zero i/o l’Economia Circular.

La Plataforma Go Zero Waste ofereix tres tipus de servei:

· Comercial: funcionalitats pensades perquè venguis més
· Comunicació: accions per arribar a molts més clients
· Operacions: accés a descomptes per estalviar-te diners

Per això, l’usuari pot subscriure’s a aquest servei a través de diferents tarifes vinculades a una temporalitat. Així mateix, Go Zero Waste ofereix el servei de forma gratuïta però limitant l’ús d’algunes de les funcionalitats de la plataforma que només estaran disponibles per als usuaris Premium.

El contingut i serveis oferts per Go Zero Waste a través de la Plataforma fan referència a aspectes relacionats amb consum sostenible, estil de vida residu zero i economia circular, en qualsevol cas, potser aquest contingut no
sigui adequat per a menors d’edat, ni per persones amb especial sensibilitat o
malalties diagnosticades. És per això que vostè és l’únic responsable.

Els usuaris són completament responsables de l’accés i ús correcte del seu perfil i
contrasenya i altres continguts de la Plataforma amb subjecció a la legalitat vigent, sigui
nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment aquestes Condicions Generals.

Els usuaris s’abstindran d’usar els continguts de la Plataforma amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la utilització normal o gaudi de la Plataforma a altres Usuaris.

Go Zero Waste no garanteix el nivell de funcionament de la xarxa d’Internet. El servei pot no estar disponible o veure’s limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu fora de control de Go Zero Waste, ja sigui per emergències, sobrecàrrega de connexions, error de l’enllaç, problemes en equips de xarxa, transferències o força del senyal. Go Zero Waste no es responsabilitza de dades, missatges o pàgines pèrdues o no guardades per problemes de rendiment pel servei d’Internet.

En addició al que s’ha indicat anteriorment, i en la mesura que ho permeti la Llei i excepte pel que disposa el seu cas a la resta de Condicions Generals, en cap cas Go Zero Waste serà responsable per danys personals, ni accidentals, especials, directes o indirectes,
incloent-hi, sense limitació, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua o no obtenció d’ocupació, pèrdua de dades, interrupció del negoci o qualsevol altre dany o pèrdua comercial,
relacionats amb l’ús o la impossibilitat d’ús de l’aplicació, independentment de la
causa, independentment de la teoria de responsabilitat (contractual o extracontractual o
de qualsevol altra) i fins i tot si lusuari ha estat advertida de la possibilitat daquests danys.

1.1. COMPTE D’USUARI
Per donar-vos d’alta com a usuari de la Plataforma, haureu d’informar sobre una adreça
de correu electrònic i crear contrasenya. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del nom i la contrasenya per a l’ús del servei. L’usuari no compartirà aquesta informació amb tercers, i si ho fa, serà l’únic responsable sobre el mal ús, actes o omissions que es facin a la Plataforma.

L’usuari es compromet i obliga a no utilitzar el contingut que en cada moment estigui
disponible a la Plataforma d’alguna manera que pugui ser constitutiu de violació de
qualsevol norma o atemptatori a la moral, els bons costums oa la imatge i bon
nom professional de Go Zero Waste o dels seus col·laboradors. Go Zero Waste no es fa responsable en cap cas del mal ús per part de l’usuari dels continguts de la Plataforma.
L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, per la qual cosa respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Go Zero Waste pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals, Política de Privadesa o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Servei.

1.2 COMPTE D’EMPRESA

Per donar-vos d’alta com a empresa de la Plataforma, haureu d’informar sobre una adreça de correu electrònic i crear contrasenya. L’empresa serà responsable de mantenir la confidencialitat del vostre nom i contrasenya per a l’ús del servei. L’usuari no compartirà aquesta informació amb tercers, i si ho fa, serà l’únic responsable sobre el mal ús, actes o omissions que es facin a la Plataforma.

L’empresa es compromet i obliga a no utilitzar el contingut que en cada moment estigui
disponible a la Plataforma d’alguna manera que pugui ser constitutiu de violació de
qualsevol norma o atemptatori a la moral, els bons costums oa la imatge i bon
nom professional de Go Zero Waste o dels seus col·laboradors. Go Zero Waste no es fa responsable en cap cas del mal ús per part de l’usuari dels continguts de la Plataforma.
L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, per la qual cosa respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Go Zero Waste pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals, Política de Privadesa o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Servei.

1.3. ÚS DE LA PLATAFORMA GO ZERO WASTE
Per poder ser empresa de la Plataforma Go Zero Waste i poder vincular-se contractualment, vostè haurà de tenir almenys 18 anys, així com disposar de capacitat legal suficient per poder subscriure aquest contracte.
L’empresa garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es
compromet a notificar-ne qualsevol canvi o modificació. Go Zero Waste, es reserva, sense estar-hi obligada, el dret a sol·licitar qualsevol informació oficial per poder constatar la veracitat de les Dades Personals subministrades per l’Usuari.

2. FUNCIONALITAT REUTILIZA

El programa “Reutilitza” (d’ara endavant, el “Programa”) de GO ZERO WASTE té com a objectiu principal promoure la reutilització de diferents tipus d’envasos (d’ara endavant, els “Envasos”), entre ells bosses, gots, ampolles o envolta- entrepans, com a mesura per reduir residus i fomentar una economia circular. 

Els Usuaris, una vegada registrats al Programa, poden sol·licitar en préstec els envasos reutilitzables que es troben disponibles als establiments col·laboradors (d’ara endavant, els “Establiments”). Un cop usats, els Usuaris tenen la facultat de tornar aquests envasos a GO ZERO WASTE, amb la finalitat que l’entitat els atorgui un nou propòsit.

2.1 REGISTRE COM A USUARI A LA PLATAFORMA

Per poder ser Usuari i poder vincular-se contractualment, vostè declara tenir més de 18 anys i comptar amb capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte.

Per convertir-se en Usuari de GO ZERO WASTE, Vostè ha de registrar-se com a tal, a través de la Plataforma, a l’apartat “Crea un compte” i completar el formulari de registre incorporat a aquest efecte, on haurà d’incloure el seu nom d’usuari i adreça de correu electrònic, així com una clau daccés (contrasenya). La contrasenya és personal i intransferible i podrà ser modificada per l’Usuari en qualsevol moment posterior al registre com a tal a la Plataforma.

L’Usuari serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint, en conseqüència, qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la contrasenya. 

En cas d’oblit de la contrasenya o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d’accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats, l’Usuari ho comunicarà immediatament a GO ZERO WASTE a fi que procedisca immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa. , habilitant un espai on es preguntarà a l’Usuari per la seva adreça de correu electrònic perquè GO ZERO WASTE pugui enviar-li un correu electrònic amb la finalitat que l’Usuari recuperi o canviï la contrasenya d’accés al vostre compte.

Un cop l’Usuari ha emplenat el formulari de registre, rebrà al correu electrònic facilitat, la confirmació del registre a la Plataforma.

Així mateix, l’Usuari podrà iniciar sessió a la Plataforma mitjançant la vinculació a un compte de correu electrònic de Google o d’Apple.

Un cop realitzat el registre a la Plataforma, l’Usuari haurà de crear un “Perfil d’usuari”, on inclourà un nom d’usuari i una fotografia de perfil, amb caràcter opcional.

En base a això, l’Usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar a la Companyia qualsevol canvi o modificació d’aquestes. 

En el supòsit que l’Usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si la Companyia considera que hi ha motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, podrem denegar-li l’accés i ús present o futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

2.2 CONDICIONS DELS DIPÒSITS I RETIRADES

Un cop registrat com a Usuari a la Plataforma, l’Usuari haurà de crear un moneder virtual on haurà de carregar diners, en concepte de dipòsit, per poder accedir als envasos reutilitzables. 

A aquest efecte, a través de la Plataforma, l’Usuari podrà carregar el moneder virtual a través de la passarel·la de pagament “Stripe”, utilitzant la targeta de crèdit i/o dèbit. 

Tots els càrrecs es realitzaran a través de la passarel·la de pagament integrada amb la Plataforma, i seran cobrats a l’Usuari després de l’aprovació de les sol·licituds per part de GO ZERO WASTE.

Després del pagament, l’Usuari rebrà una confirmació del càrrec al compte de correu electrònic assignat a aquest efecte

Els dipòsits només es poden fer en euros. Així mateix, s’informa a l’Usuari que el saldo mínim que cal afegir són 10€ Euros. En cas de disposar de menys saldo, no podrà accedir als elements reutilitzables posats a disposició a la Plataforma.

GO ZERO WASTE es reserva el dret a canviar els mitjans i/o la forma de pagament, ia incorporar recàrrecs als mitjans de pagament, sempre mitjançant avís previ a l’usuari mitjançant correu electrònic. 

Així mateix, l’Usuari tindrà la possibilitat de retirar el saldo disponible del vostre compte d’Usuari, al vostre compte bancari personal, que serà transferit mitjançant transferència al compte d’Stripe. A aquest efecte, l’usuari haurà de contactar amb Go Zero Waste perquè es faci la transferència únicament de les quantitats disponibles a la Plataforma cap al vostre compte personal.

2.3 COM ADQUIRIR ELS ENVASOS

El procediment d’adquisició dels Envasos es pot fer a través de la Plataforma, així com a través del sistema analògic. 

Ús a través de l’App

Per sol·licitar els elements reutilitzables, l’Usuari haurà de disposar del saldo necessari al seu moneder virtual. 

Un cop carregat el moneder virtual, l’Usuari podrà accedir a un mapa amb tots els Establiments que formen part del Programa a través de l’apartat “Explora”. L’Usuari podrà seleccionar que es mostrin els Establiments a prop de la seva ubicació a través de l’apartat “A prop meu”, així com que es mostrin els Establiments per localitats a través de l’apartat “Localitat”. 

Un cop seleccionada l’opció d’ubicació, l’usuari haurà de fer clic al botó “Reutilitza” per accedir al llistat d’establiments filtrats segons la ubicació indicada.

L’Usuari podrà seleccionar l’Establiment que més us interessi i consultar la informació següent: adreça, horari d’obertura al públic, telèfon, enllaç al lloc web, així com la tipologia d’elements reutilitzables disponibles a l’Establiment. 

Un cop seleccionat l’establiment, es mostren les diferents opcions disponibles respecte als elements reutilitzables: 

“ Reserva ”: per recollir un o diversos elements reutilitzables.

“ Tornar ”: per tornar els envasos que havia recollit en anterioritat.

Petició de reserva: 

Un cop l’usuari hagi seleccionat l’establiment on voleu reservar un o diversos elements reutilitzables, haureu de desplaçar-vos fins a la vostra ubicació. 

Quan arribeu a l’establiment, l’usuari haurà de fer clic al botó de “Reserva” i introduir els elements reutilitzables que voleu utilitzar. Abans  de seleccionar els  elements reutilitzables , l’Usuari podrà consultar els preus de cada element reutilitzable. 

Quan l’Usuari hagi seleccionat els elements reutilitzables del vostre interès, es mostrarà un resum amb els elements seleccionats, així com l’import corresponent en qualitat de dipòsit. Un cop l’usuari confirmi la sol·licitud de reserva, aquesta s’enviarà a l’establiment.

La sol·licitud de reserva d’un Usuari serà avaluada per part de l’establiment, que podrà aprovar o rebutjar la sol·licitud, després de comprovar la disponibilitat dels elements reutilitzables. Mentre la sol·licitud estigui sent avaluada l’Usuari veurà l’estat de la seva comanda com a “Pendent de lliurament” a la Plataforma.

Si l’establiment accepta la petició de reserva, es lliuraran a l’usuari els elements reutilitzables sol·licitats. En aquest moment, GO ZERO WASTE us enviarà una notificació de lliurament de la comanda que inclourà les condicions de la vostra reserva i la informació següent: nombre i tipus d’envasos lliurats, l’import pagat en concepte de dipòsit, i el termini de devolució.

En aquest moment, GO ZERO WASTE retindrà, en qualitat de dipòsit, la quantitat corresponent respecte als elements reutilitzables sol·licitats del moneder virtual de l’Usuari.

Així mateix, una vegada lliurats els elements reutilitzables, l’Usuari podrà accedir a la informació respecte d’aquests i la seva data de devolució al perfil a la Plataforma a través de l’apartat “Indicar apartat”. 

Petició de devolució:

Per sol·licitar una devolució a través de la Plataforma, l’Usuari haurà de consultar els Establiments disponibles al mapa per tornar els elements reutilitzables.

Un cop seleccionat l’Establiment, l’Usuari haurà de desplaçar-se fins a la seva ubicació i, un cop dins, fer clic al botó Reutilitza. En aquest moment, es mostrarà un llistat amb els elements reutilitzables que l’Usuari disposa perquè seleccioneu quins tornareu.

Quan l’Usuari hagi seleccionat els Elements Reutilitzables que voleu tornar, es mostrarà un resum amb els elements seleccionats, així com l’import a reemborsar. L’usuari haurà d’acceptar i la sol·licitud de devolució s’enviarà a l’establiment.

La sol·licitud de devolució d’un Usuari serà avaluada per part de l’establiment, que podrà aprovar o rebutjar la sol·licitud, tenint en compte els paràmetres establerts per GO ZERO WASTE. Mentre la sol·licitud estigui sent avaluada l’Usuari veurà l’estat de la seva comanda com a “Pendent de devolució” a la Plataforma.

Si l’establiment confirma i accepta la petició de devolució de l’usuari, es recolliran els elements reutilitzables a l’usuari. En aquest moment, GO ZERO WASTE us enviarà una notificació indicant que la sol·licitud ha estat acceptada i en què s’inclourà la informació següent: nombre i tipus d’elements reutilitzables retornats i import de la devolució del dipòsit. 

En cas que l’establiment decideixi rebutjar la sol·licitud, l’usuari rebrà un missatge a través de la Plataforma informant-lo que la devolució ha estat rebutjada, i la sol·licitud de devolució canviarà a l’estat de “Cancel·lada”.

Ús a través del sistema analògic

Petició de reserva:

En cas de voler optar per aquest Servei, l’Usuari haurà de consultar al mapa els Establiments disponibles. 

Un cop l’usuari s’hagi desplaçat fins a l’establiment, haurà de sol·licitar directament a l’encarregat de l’establiment el tipus d’elements reutilitzables i la quantitat que voleu recollir. La sol·licitud d’elements reutilitzables de l’usuari serà avaluada per part de l’establiment, que podrà aprovar o rebutjar la sol·licitud, després de comprovar la disponibilitat dels elements reutilitzables.

En cas que la sol·licitud sigui aprovada, l’usuari haurà de pagar un dipòsit segons el valor estipulat per cada tipus d’elements reutilitzable i la quantitat sol·licitada. 

Un cop abonada la quantitat, l’establiment us lliurarà els elements reutilitzables i recollirà l’import en metàl·lic.  

Tots els pagaments a través del sistema analògic s’han de fer en metàl·lic. 

Petició de devolució:

Per sol·licitar una devolució a través del sistema analògic, l’Usuari haurà d’acudir al mateix establiment on ha recollit els elements reutilitzables. 

Un cop a l’Establiment, haureu de comunicar la vostra intenció de tornar els Elements Reutilitzables i lliurar el tiquet justificant de lliurament. L’establiment estudiarà la petició i revisarà l’estat dels  elements reutilitzables , per verificar que compleixen els paràmetres de devolució indicats per GO ZERO WASTE. Un cop confirmat que els  Elements Reutilitzables  compleixen els paràmetres de devolució, es procedirà a la recollida. 

En aquest moment, l’establiment tornarà l’import consignat en dipòsit en metàl·lic. 

De la mateixa manera, un Usuari que hagi realitzat una petició de devolució a través de la Plataforma podrà tornar els Envasos a través del sistema analògic. En aquest cas, haureu d’acudir a l’establiment d’interès i indicar que voleu tornar els envasos. En aquest moment, l’establiment us demanarà el justificant de lliurament que apareix a l’App i comprovarà que, efectivament, la petició de devolució compleix els requisits. 

En aquest cas, es retornarà l’import consignat en dipòsit en metàl·lic i es deduirà del moneder virtual.

2.4 DURADA DEL PRÉSTEC DELS ENVASOS

L’usuari disposarà dels envasos sol·licitats durant un termini de 30 dies. Un cop transcorregut aquest termini, podrà renovar el termini dutilització en dues ocasions, fins a un màxim de 90 dies.

Per fer-ho, l’Usuari haurà d’enviar un correu electrònic a info@gozerowaste.app amb l’assumpte “Renovar”. Un cop la Plataforma actualitzi la petició, l’estat de la comanda canviarà a “Renovado” i s’indicarà el nou termini de devolució.

En cas que el dia per fer la devolució sigui un dia festiu i/o l’establiment estigui tancat, la devolució passarà al dia hàbil següent. Els dies hàbils i inhàbils s’han de determinar d’acord amb el calendari laboral de la ciutat des de la qual s’efectuï la devolució de l’envàs.
 
2.5 DISPONIBILITAT DELS ENVASOS
 
Les sol·licituds de petició estan subjectes segons la disponibilitat dels Elements Reutilitzables als Establiments. 
En cas que una petició de lliurament no pugui ser satisfeta per manca d’  elements reutilitzables  a l’establiment sol·licitat, l’usuari serà informat d’aquesta circumstància a través de la Plataforma. Quan aquesta circumstància ocorri la comanda es modificarà a Cancel·lat. 
 
En aquest sentit, l’Usuari serà informat de l’opció de seguir endavant amb una nova petició en un altre Establiment i/o en un altre moment. En aquest cas, no es retindrà limport corresponent en concepte de dipòsit dels Envasos.
 
2.6 PÈRDUA, ALTERACIÓ O NO DEVOLUCIÓ DELS ENVASOS
 
En el moment de la devolució dels elements reutilitzables, l’establiment verificarà que aquests es troben en perfectes condicions.
En cas de comprovar-se que els Elements Reutilitzables han patit algun tipus de dany o trencament, se li indicarà en el moment. En aquest cas, s’informarà a l’Usuari el mal estat dels elements reutilitzables retornats i que haurà d’assumir el cost dels elements reutilitzables consignats en dipòsit.
De la mateixa manera, el cas que l’usuari perdi o no procedeixi a la devolució dels elements reutilitzables en el termini establert, se li imputarà el cost dels elements reutilitzables consignats en dipòsit. 
En ambdós casos, GO ZERO WASTE enviarà una comunicació a l’Usuari a través d’E-Mail indicant els motius de la no acceptació de la devolució i indicant que es descomptarà l’import corresponent als Envasos presos en dipòsit i no tornats (IVA inclòs ). 
 
Per fer-ho, es descomptarà l’import corresponent a través del moneder virtual en el termini de 72 hores.
 
2.7 CANCEL·LACIÓ DE LES PETICIONS
 
L’Usuari podrà cancel·lar la comanda abans que la petició de sol·licitud de reserva sigui acceptada per l’Establiment, a través del botó “Anul·lar” que apareix a la pantalla de la comanda de la Plataforma.
 
Un cop sol·licitada l’anul·lació, la comanda apareixerà com a “Cancel·lació”. En aquest cas, no es cobrarà cap quantitat en concepte de dipòsit pels envasos. 
 

Així mateix, l’Usuari podrà tornar els envasos immediatament després que li siguin lliurats mitjançant el procediment de devolució. 

2.8 DESISTIMENT 
 
D’acord amb el que estableix l’article 103.1.a) del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, s’informa a l’Usuari que, per regla general, no és aplicable el dret de desistiment per a la prestació de serveis una vegada que el servei hagi estat completament executat i si el contracte imposa al consumidor una obligació de pagament. 
 
Atès que la prestació del servei de lloguer d’envasos es considera completada una vegada l’usuari ha rebut l’envàs corresponent, el dret de desistiment no és aplicable a partir d’aquest moment.
 
L’Usuari reconeix i accepta que, en fer clic al botó “Acceptar”, inicia l’execució del contracte i renuncia expressament al seu dret de desistiment un cop ha rebut l’envàs.
 
2.9 RESPONSABILITAT DE L’USUARI
 
En general, quedaran prohibits, a títol enunciatiu i no taxatiu, els comportaments i/o accions següents:
 
· Crear un perfil per un tercer.
 
· Utilitzar la Plataforma o els serveis oferts per GO ZERO WASTE per a finalitats no reflectides en aquest document.
 
· Utilitzar la marca GO ZERO WASTE per a ús personal, danyar la marca i/o logotip, fer captures de pantalla o utilitzar mitjans de la Plataforma per potenciar els interessos personals en altres mitjans o vies.
 
· Utilitzar la Plataforma per difondre missatges d’odi, violents, racistes, religiosos, discriminatoris, nocius, abusius, contra la salut i/o pornogràfics.
 
· Utilitzar la Plataforma per assetjar, abusar, difamar i/o amenaçar altres Usuaris i/o persones no Usuaris de la Plataforma.
 
· Utilitzar informació de caràcter privat de tercers per publicar-los, així com utilitzar imatges que puguin infringir la privadesa o drets de tercers.
 
· Comprar, vendre o transferir qualsevol contingut abocat a la Plataforma.
 
· Utilitzar els mitjans que ofereix la Plataforma per fer publicitat, vendes o promocions personals i/o de tercers.
 
· Usar els Elements Reutilitzables per a finalitats no reflectides en aquest document, o amb propòsits il·legals.
 
· No tornar els Elements Reutilitzables en el termini establert sense la deguda autorització.
 
· Subarrendar, prestar o transferir els Elements Reutilitzables prestats a tercers sense el consentiment exprés de la Plataforma.
 
· Alterar, esborrar o modificar de qualsevol manera la identificació o etiquetatge de GO ZERO WASTE dels Envasos. 
 
· Utilitzar els Elements Reutilitzables per a fins comercials sense lautorització prèvia de la Plataforma.
 
· Sostraure Elements Reutilitzables prestats que no hagin estat degudament autoritzats per al seu ús per la Plataforma.
 
El contingut pujat a la Plataforma i/o publicat és responsabilitat exclusiva de l’Usuari que publica aquest contingut, eximint de qualsevol tipus de responsabilitat a la Companyia per qualsevol incidència que aquest contingut pugui produir.
 
Si detecta que un Usuari, utilitza la Plataforma per a fins diferents dels estipulats en aquestes Condicions Generals, de manera inapropiada i/o il·legal, cal que us poseu en contacte amb Nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: info@gozerowaste.app
 
Per part seva, la Companyia es reserva el dret a eliminar i/o bloquejar qualsevol compte d’Usuari que consideri o tingui indicis suficients que s’estan incomplint aquestes Condicions Generals, amb independència de les accions legals que pugui exercir en cada moment.
 
2.10 RESPONSABILITAT DE GO ZERO WASTE
 
La Companyia no es responsabilitza pel que fa a l’autenticitat, l’exactitud, la fiabilitat, la legalitat, així com d’eventuals violacions de drets de tercers per part dels Usuaris. En aquest sentit, els Usuaris comprenen que som una empresa independent que posa la Plataforma a disposició d’aquests, i que no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació proporcionada pels Usuaris, ni pels danys o pèrdues que eventualment poguessin patir tercers per publicacions i / o per l’incompliment de les presents Condicions Generals per part dels Usuaris. 
 
Els Usuaris són completament responsables de l’accés i correcte ús del vostre compte a GO ZERO WASTE i altres continguts de la Plataforma amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireixen el compromís d’observar diligentment i complir aquestes Condicions Generals.
 
Els Usuaris s’abstindran d’usar el seu perfil i la resta de continguts de la Plataforma amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la utilització normal o gaudi de la Plataforma a altres Usuaris.
 
Els qui incompleixin aquestes obligacions responen de qualsevol perjudici o dany que ocasionin. La Companyia no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús il·lícit per part de tercers.
 
En addició al que s’ha indicat anteriorment, i en la mesura que ho permeti la Llei i, excepte pel que disposa el seu cas en aquestes Condicions Generals, en cap cas la Companyia serà responsable dels danys personals, accidentals, especials, directes o indirectes , incloent, sense limitació, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, interrupció del negoci o qualsevol altre dany o pèrdua comercial, relacionats amb l’ús o la impossibilitat d’ús de la Plataforma, independentment de la causa, independentment de la teoria de responsabilitat (contractual o extracontractual o de qualsevol altra) i fins i tot si l’Usuari ha estat advertit de la possibilitat d’aquests danys. 
 
2.11 ENLLAÇOS DE TERCERS
 
Amb l´ús gratuït de la Plataforma, l´Usuari podrà veure enllaços dels establiments que col·laboren amb GO ZERO WASTE. La Companyia no es responsabilitza dels llocs vinculats a aquests establiments, ni la informació que faciliten o publiciten. Així mateix, la Companyia no garanteix la qualitat ni veracitat dels serveis i productes oferts a través dels enllaços als seus respectius llocs web. Cap de les entitats col·laboradores amb la Plataforma no pertany a la Companyia i, en conseqüència, aquesta no es fa responsable de cap actuació per part dels establiments.
 
Qualsevol relació que l’Usuari mantingui amb qualsevol dels establiments col·laboradors amb la Plataforma, eximirà a la Companyia de qualsevol responsabilitat. Serà una relació exclusiva entre lestabliment i lUsuari.
 
Els tercers que col·laboren amb GO ZERO WASTE, tenen permís exprés per mostrar els seus productes i serveis a través de la Plataforma. L’Usuari no rebrà cap compensació per aquests anuncis.
 
2.12 BAIXA DE L’USUARI
 
L’Usuari es pot donar de baixa en qualsevol moment.
 
La baixa a la Plataforma es realitzarà a través del “Perfil d’usuari” a l’apartat “Esborrar el meu compte”. Amb l’eliminació de la Plataforma s’eliminaran totes les dades d’usuari vinculades a aquesta.
 
2.13 TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
 
Totes les dades personals proporcionades per l’Usuari a través del formulari de registre o del seu perfil seran tractades de manera confidencial i d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals, així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests. Més informació a la nostra  Política de Privadesa .
 
2.14 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
Els continguts relacionats amb les marques, dominis, logotips, dibuixos o documentació, incloent-hi, programari, programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser susceptible de protecció per la legislació de Propietat Intel·lectual o Industrial, que puguin ser accessibles per als Usuaris, són de propietat de la Companyia i/o aquesta, disposa d’una llicència, i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre aquests.
 
L’Usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com la Companyia els ho autoritzi expressament.
 
Qualsevol ús indegut del Servei o incompliment de les obligacions per part de l’Usuari podran derivar, a discreció de la Companyia, a la cancel·lació del compte, o suspensió del Servei fins que es resolgui la incidència, si escau.
 
Així mateix, l’Usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:
 
Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que la Companyia o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de Propietat Intel·lectual o Industrial (com, per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.). 
 
Els dispositius tècnics de protecció o identificació titularitat de la Companyia (com ara marques d’aigua, empremtes digitals, etc.). 
 
L’Usuari reconeix que, en virtut de les presents Condicions Generals, la Companyia no cedeix ni transfereix cap cap dret sobre els seus títols de Propietat Intel·lectual i/o Industrial, o sobre qualssevol propietats de terceres parts. La Companyia només autoritza a l’Usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats a les presents Condicions Generals.
 
L’Usuari no està autoritzat a copiar, distribuir, transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, de qualsevol altra manera, desplegar activitats que comportin l’ús comercial dels drets de Propietat Intel·lectual i/o Intel·lectual de la Companyia i/o dels Creadors, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que hi consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d’explotació. 
 
La Companyia es reserva tots els drets de propietat industrial i/o intel·lectual que li corresponguin. 
 
La Companyia no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i propietat industrial diferent de la que expressament es detalla en aquesta clàusula. 
 
La Companyia es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut de les presents Condicions Generals. Sense perjudici d’això, podrem emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part del Creador que: 
 
No sigui conforme a les Condicions Generals especificades aquí; 
 
Infringeixi o vulneri els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial o altres drets anàlegs de la Societat o de qualsevol altre tercer legítim titular; o infringeixi qualsevol normativa que sigui aplicable.
 
2.15 RECLAMACIONS
 
En cas de qualsevol reclamació i/o incidència imputable a la Companyia relacionada amb el Servei, disposem d’un procediment de reclamació que s’inicia a través de l’adreça de correu electrònic info@gozerowaste.app. Iniciada aquesta comunicació, treballarem juntament amb l’Usuari per recopilar la informació necessària sobre la vostra reclamació i/o incidència.
 
La Companyia es compromet a contestar l’usuari en un termini no superior a les 72 hores des de la recepció de la reclamació. 
 
2.16 INDEPENDÈNCIA DE LES CLÀUSULES
 
Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals fos nul·la de ple dret o anul·lable, es considerarà no posada. Aquesta declaració de nul·litat no ha d’invalidar la resta del document, que ha de mantenir la vigència i l’eficàcia entre les parts.
 
2.17 LEGISLACIÓ I JURISDICIÓ APLICABLE
 
La legislació d ampliació serà l espanyola. En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció, en cas que no estableixi fur obligatori seran els jutjats i tribunals de Barcelona.
 
Així mateix, l’Usuari podrà resoldre de manera amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través de la Plataforma impulsada per la Comissió Europea https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event =main.home.show&lng=CA.
 
2.18 MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
 
Ens reservem el dret a modificar aquest document de les Condicions en qualsevol moment. En cas de fer algun canvi de les Condicions, aquestes seran publicades a la Plataforma i s’indicarà la data de la seva publicació, perquè l’Usuari conegui la data en què s’ha fet efectiva aquesta modificació. En qualsevol cas, l’Usuari rebrà una notificació a través de mitjans electrònics sobre l’actualització de les Condicions d’ús de GO ZERO WASTE amb anterioritat a la seva publicació a la Plataforma.
 

3. FUNCIONALITAT REPTES 

Un cop registrat com a Usuari, vostè podrà accedir als reptes plantejats per Go Zero Waste a través de la campanya “Mou-te pel zero”. Per accedir als reptes personalitzats, l’Usuari haurà de seleccionar, dins del llistat que es mostra a l’apartat de reptes de l’App, la campanya dins de la qual voleu activar els reptes. Un cop seleccionada la campanya, l’usuari haurà de confirmar-ne l’activació.

Un cop l’App verifiqui l’activació dels reptes a la campanya indicada per l’Usuari, es mostrarà el primer repte que cal superar. Els reptes contindran una descripció de lactivitat a realitzar, així com limpacte en la reducció de residus que implica lactivitat a realitzar. Opcionalment també mostrarà un llistat destabliments que poden ajudar al compliment del repte. Per verificar que els reptes han estat realitzats de manera correcta, l’App sol·licitarà als usuaris que adjuntin una fotografia que evidenciï el compliment del repte.

Un cop verificades les fotografies, Go Zero Waste atorgarà una sèrie de punts a l’Usuari. La quantitat de punts atorgats per fer un repte variarà en funció del nivell dels reptes. En aquest sentit, l’App divideix els reptes en tres nivells:

Inicial: Atorguen cinc (5) punts a l’Usuari.

Intermedi: Atorgan deu (10) punts a l’Usuari.

Avançat: Atorguen quinze (15) punts a l’Usuari.

Els punts s’acumularan al compte de l’Usuari i us donaran dret a participar en sorteigs de premis que podran consistir en descomptes, productes i entrades.

A més, l’App ofereix la possibilitat de compartir el repte superat a través de xarxes socials. En cas que l’Usuari comparteixi el repte a través de les xarxes socials podrà obtenir punts extres que s’acumularan al vostre compte.

A més, l’App mostra un mapa amb tots els establiments que formen part de Go Zero Waste. L’Usuari podrà seleccionar que es mostrin els establiments a prop de la seva ubicació a través de l’apartat “A prop meu”, així com que es mostrin els establiments per localitats a través de l’apartat “Localitat”.

L’Usuari podrà seleccionar l’establiment que més us interessi i consultar la informació següent: adreça de l’establiment, horari d’obertura al públic, telèfon, enllaç al lloc web, així com la tipologia de productes disponibles a l’establiment.

Així mateix, l’Usuari podrà informar Go Zero Waste en cas de detectar un error en algun dels establiments a través del formulari habilitat a aquest efecte a l’App.

A més, els usuaris es podran contactar amb Go Zero Waste o suggerir nous establiments per al mapa a través de l’apartat “Col·labora” habilitat a aquest efecte.

3.1 DESCOMPTES I SORTEJOS

Els Usuaris que acumulin punts al seu compte podran participar en el sorteig de descomptes, productes i/o entrades que podran bescanviar als establiments preestablerts per Go Zero Waste.

Totes les característiques sobre els descomptes, productes i/o entrades, aquestes són, percentatge de descompte, la data de venciment del codi, així com qualsevol particularitat relacionada amb els descomptes/productes/entrades i/o les seves restriccions respectives, si escau, s’indicaran directament per correu electrònic a l’adreça facilitada per l’usuari.

Així mateix, Go Zero Waste es reserva la facultat de revisar, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament de forma unilateral, sense previ avís i sense dret a indemnització qualsevol compte d’Usuari en què detecti indicis fraudulents o il·lícits de participació en sorteigs o promocions, o contraris a les presents Condicions Generals, la llei o la bona fe de l’Usuari titular del compte esmentat. Tot això, sense perjudici de les accions legals que poguessin correspondre a Go Zero Waste en defensa dels seus drets i interessos.

3.2 RESPONSABILITAT DE L’USUARI

En general, quedaran prohibits, a títol enunciatiu i no taxatiu, els comportaments i/o accions següents:

· Crear un perfil per un tercer.

· Utilitzar l’App o els mitjans oferts per Go Zero Waste per a finalitats no reflectides en aquest document.

· Utilitzar la marca Go Zero Waste per a ús personal, fer malbé la marca i/o logotip, fer captures de pantalla o utilitzar mitjans de l’App per potenciar els interessos personals en altres mitjans o vies.

· Utilitzar l’App per difondre missatges d’odi, violents, racistes, religiosos, discriminatoris, nocius, abusius, contra la salut i/o pornogràfics.

· Utilitzar l’App per assetjar, abusar, difamar i/o amenaçar altres Usuaris i/o persones no Usuaris de l’App.

· Utilitzar informació de caràcter privat de tercers per publicar-los, així com utilitzar imatges que puguin infringir la privadesa o drets de tercers.

· Comprar, vendre o transferir qualsevol contingut abocat a l’App.

· Enviar dades de contacte, com ara números de telèfon, correus electrònics o adreces personals a altres Usuaris de l’App.

Utilitzar els mitjans que ofereix l’App per fer publicitat, vendes o promocions personals i/o de tercers.

Realitzar activitats fraudulentes per completar els reptes publicats a l’App.

El contingut pujat a l’App i/o publicat és responsabilitat exclusiva de l’Usuari que publica aquest contingut, eximint de qualsevol tipus de responsabilitat a la Companyia per qualsevol incidència que aquest contingut pugui produir.

Si detecteu que un Usuari, utilitzeu l’App per a fins diferents dels estipulats en aquestes Condicions Generals, de manera inapropiada i/o il·legal, us heu de posar en contacte amb Nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: info@gozerowaste.app.

Per part seva, la Companyia es reserva el dret a eliminar i/o bloquejar qualsevol compte d’Usuari que consideri o tingui indicis suficients que s’estan incomplint aquestes Condicions Generals, amb independència de les accions legals que pugui exercir en cada moment.

CONTINGUT

L’ús de Go Zero Waste permet a l’usuari pujar contingut digital a través de l’App, així com a diverses xarxes socials i canals de comunicació. El contingut digital consistirà en les fotografies que els Usuaris pugen per acreditar el compliment dels reptes proposats.

L’Usuari declara i garanteix que és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre aquest contingut o tenir concedit a favor seu llicència suficient, i que aquest no infringeix drets de tercers, sent, per tant, l’Usuari l’únic responsable dels danys en què pugui incórrer compartint aquest contingut, exonerant expressament la Companyia de qualsevol reclamació de tercer per aquests continguts.

L’autoria del contingut que cada Usuari comparteix a l’App és del mateix Usuari. No obstant això, l’Usuari concedeix una llicència mundial, no exclusiva, per la màxima durada recollida a la legislació que li sigui d’aplicació, lliure de regalies, transferible, totalment abonada i subllicenciable, per fer servir, copiar, editar, modificar, traduir, explotar , distribuir i reproduir aquest contingut, inclòs el nom d’Usuari i la foto de perfil del compte de Go Zero Waste.

RESPONSABILITAT DE GO ZERO WASTE

La Companyia no es responsabilitza pel que fa a l’autenticitat, l’exactitud, la fiabilitat, la legalitat, així com d’eventuals violacions de drets de tercers per part dels Usuaris. En aquest sentit, els Usuaris comprenen que som una empresa independent que posa l’App a disposició d’aquests, i que no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació proporcionada pels Usuaris, ni pels danys o pèrdues que eventualment poguessin patir tercers per publicacions i / o per l’incompliment de les presents Condicions Generals per part dels Usuaris.

Els Usuaris són completament responsables de l’accés i ús correcte del vostre compte a Go Zero Waste i altres continguts de l’App amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireixen el compromís d’observar diligentment i complir aquestes Condicions Generals.

Els Usuaris s’abstindran d’usar el seu perfil i la resta de continguts de l’App amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar l’App, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la utilització normal o gaudi de l’App a altres usuaris.

La Companyia no podrà ser considerada responsable editorial, i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris a l’App, de les conseqüències de les quals se’n fa enterament responsable l’emissor.

Els qui incompleixin aquestes obligacions responen de qualsevol perjudici o dany que ocasionin. La Companyia no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús il·lícit per part de tercers.

En addició al que s’ha indicat anteriorment, i en la mesura que ho permeti la Llei i, excepte pel que disposa el seu cas en aquestes Condicions Generals, en cap cas la Companyia serà responsable dels danys personals, accidentals, especials, directes o indirectes , incloent, sense limitació, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, interrupció del negoci o qualsevol altre dany o pèrdua comercial, relacionats amb lús o impossibilitat dús de lApp, independentment de la causa, independentment de la teoria de responsabilitat (contractual o extracontractual o de qualsevol altra) i fins i tot si l’Usuari ha estat advertit de la possibilitat d’aquests danys.

ENLLAÇOS DE TERCERS

Amb l´ús gratuït de l´App, l´Usuari podrà veure enllaços dels establiments que col·laboren amb Go Zero Waste. La Companyia no es responsabilitza dels llocs vinculats a aquests establiments, ni la informació que faciliten o publiciten. Així mateix, la Companyia no garanteix la qualitat ni veracitat dels serveis i productes oferts a través dels enllaços als seus respectius llocs web. Cap de les entitats col·laboradores amb l’App pertanyen a la Companyia i, per tant, aquesta no es fa responsable de cap actuació per part dels establiments.

Qualsevol relació que l’Usuari mantingui amb qualsevol dels establiments col·laboradors amb l’App, eximirà a la Companyia de qualsevol responsabilitat. Serà una relació exclusiva entre lestabliment i lUsuari.

BAIXA DE L’USUARI

L’Usuari es pot donar de baixa en qualsevol moment.

La baixa a l’App es farà a través del “Perfil d’usuari” a l’apartat “Esborrar el meu compte”. Amb l’eliminació del compte d’usuari s’eliminaran totes les dades de l’usuari vinculades a aquest.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Totes les dades personals proporcionades per l’Usuari a través del formulari de registre o del seu perfil seran tractades de manera confidencial i d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals, així com al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests. Més informació a la nostra Política de privadesa: https://old.gozerowaste.app/politica-de-privacidad/.

CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE

L’Usuari pot decidir si cedeix els drets d’explotació de les fotografies de reptes que per si mateix ha incorporat o facilitat a Go Zero Waste a través de l’App, manifestant-ne la conformitat amb les següents:

Accepta cedir els seus drets d’explotació respecte al material fotogràfic per ser utilitzat per a la promoció dels serveis de Go Zero Waste a les xarxes socials i canals de comunicació.

La cessió es concedeix amb caràcter no exclusiu i el material esmentat pot ser utilitzat per Go Zero Waste, sense cap retribució econòmica relatiu a aquest aspecte i sense límit temporal ni geogràfic.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts relacionats amb les marques, dominis, logotips, dibuixos o documentació, incloent-hi, programari, programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser susceptible de protecció per la legislació de Propietat Intel·lectual o Industrial, que puguin ser accessibles per als Usuaris, són de propietat de la Companyia i/o aquesta, disposa d’una llicència, i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre aquests.

L’Usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com la Companyia els ho autoritzi expressament.

Qualsevol ús indegut del Servei o incompliment de les obligacions per part de l’Usuari podran derivar, a discreció de la Companyia, a la cancel·lació del compte, o suspensió del Servei fins que es resolgui la incidència, si escau.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que la Companyia o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de Propietat Intel·lectual o Industrial (com, per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).

Els dispositius tècnics de protecció o identificació titularitat de la Companyia (com ara marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

L’Usuari reconeix que, en virtut de les presents Condicions Generals, la Companyia no cedeix ni transfereix cap cap dret sobre els seus títols de Propietat Intel·lectual i/o Industrial, o sobre qualssevol propietats de terceres parts. La Companyia només autoritza a l’Usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats a les presents Condicions Generals.

L’Usuari no està autoritzat a copiar, distribuir, transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, de qualsevol altra manera, desplegar activitats que comportin l’ús comercial dels drets de Propietat Intel·lectual i/o Intel·lectual de la Companyia i/o dels Creadors, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que hi consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d’explotació.

La Companyia es reserva tots els drets de propietat industrial i/o intel·lectual que li corresponguin.

La Companyia no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i propietat industrial diferent de la que expressament es detalla en aquesta clàusula.

La Companyia es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut de les presents Condicions Generals. Sense perjudici d’això, podrem emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part del Creador que:

No sigui conforme a les Condicions Generals especificades aquí;

Infringeixi o vulneri els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial o altres drets anàlegs de la Societat o de qualsevol altre tercer legítim titular; o infringeixi qualsevol normativa que sigui aplicable.

RECLAMACIONS

En cas de qualsevol reclamació i/o incidència imputable a la Companyia relacionada amb el Servei, disposem d’un procediment de reclamació que s’inicia a través de l’adreça de correu electrònic info@gozerowaste.app. Iniciada aquesta comunicació, treballarem juntament amb l’Usuari per recopilar la informació necessària sobre la vostra reclamació i/o incidència.

La Companyia es compromet a contestar l’usuari en un termini no superior a les 72 hores des de la recepció de la reclamació.

INDEPENDÈNCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals fos nul·la de ple dret o anul·lable, es considerarà no posada. Aquesta declaració de nul·litat no ha d’invalidar la resta del document, que ha de mantenir la vigència i l’eficàcia entre les parts.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La legislació d ampliació serà l espanyola. En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció, en cas que no estableixi fur obligatori seran els jutjats i tribunals de Barcelona.

Així mateix, l’Usuari podrà resoldre de manera amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través de l’App impulsada per la Comissió Europea https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event =main.home.show&lng=CA.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Ens reservem el dret a modificar aquest document de les Condicions en qualsevol moment. En cas de fer algun canvi de les Condicions, aquestes seran publicades a l’App i s’indicarà la data de la seva publicació, perquè l’Usuari conegui la data en què s’ha fet efectiva aquesta modificació. En qualsevol cas, l’Usuari rebrà una notificació a través de mitjans electrònics sobre l’actualització de les Condicions d’ús de Go Zero Waste amb anterioritat a la publicació a l’App.

4. ÚS DEL SERVEI DE BLOC

Go Zero Waste posa a disposició de l’usuari registrat el servei d’un Blog, en què aquest podrà manifestar les seves opinions i mantenir relació escrita amb altres usuaris registrats.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat d’aquests serveis i no l’utilitzarà per als fins següents:
– Insultar, injuriar, assetjar, amenaçar o molestar cap altre usuari o personal de Go
Zero Waste.
– Utilitzar un llenguatge groller, malsonant o indecent.
– Realitzar SPAM.

5. CONDICIONS DE PAGAMENT I TARIFES
Go Zero Waste cobrarà a l’empresa per la prestació dels serveis la tarifa que en cada moment tingui l’usuari vigent.
Hi ha tres tipus de tarifes vigents per a l’ús de la Plataforma:
Quota mensual gratuïta: 0 €/mes (IVA inclòs)
Quota mensual: 7 €/mes (IVA no inclòs)
Quota anual: 70€/anual (IVA no inclòs)

Qualsevol modificació de les tarifes serà comunicada a lusuari amb almenys trenta dies (30 dies) dantelació a la data de la seva entrada en vigor. La modificació de les tarifes dóna dret a l’empresa a resoldre la relació contractual amb Go Zero Waste. Transcorregut el termini de temps de trenta dies des de la informació de la modificació de la tarifa, s’entendrà que l’usuari ha acceptat les modificacions a les tarifes i en conseqüència manté la relació contractual amb Go Zero Waste.
L’empresa podrà seleccionar diferents mètodes de pagament. Go Zero Waste cancel·larà el servei si per causes alienes a aquest, no pot fer el càrrec de la quota a l’empresa a través de la modalitat de pagament proporcionada.

6. BAIXA DE L’EMPRESA

La simple eliminació de l’aplicació al terminal no implica en cap cas la baixa del
servei.
L’usuari es pot donar de baixa en qualsevol moment, i continuarà gaudint del servei de Go Zero Waste fins al final del període que ja ha estat abonat. Sempre en compliment de la normativa aplicable, els pagaments no són reemborsables i no es faciliten devolucions parcials.
La cancel·lació i/o baixa del servei, es podrà realitzar a través del perfil d’usuari
Cancel·lació, on l’usuari únicament haurà de seguir les instruccions per poder donar-se
de baixa del servei, mitjançant un formulari Baixa del Servei.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts relacionats amb la marca Go Zero Waste, dominis, logotips, dibuixos o documentació, incloent-hi programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser
susceptible de protecció per la legislació de Propietat Intel·lectual o Industrial, que puguin
ser d’accés als usuaris , són de propietat de Go Zero Waste i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre aquests.
Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com els autoritzem
expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús.
Qualsevol ús indegut del servei o de les seves obligacions per part de lusuari podrà derivar, a discreció de Go Zero Waste, en la cancel·lació del compte de lusuari, o suspensió del servei fins que es resolgui la incidència, si escau.
Així mateix, l’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera
modificar:

– Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé Go Zero Waste o els legítims
titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de Propietat
Intel·lectual o Industrial (com ara copyright, ©, ® i ™, etc.).
– Els dispositius tècnics de protecció o identificació que pugui contenir la propietat
(com ara marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).
L’usuari reconeix que en virtut d’aquestes Condicions Generals d’Ús, Go Zero Waste no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la seva Propietat, o sobre qualsevol propietat de terceres parts. Go Zero Waste només autoritza a l’usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en aquests termes i condicions.
Els usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (incloent-hi correus electrònics i
Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra
manera, desplegar activitats que comportin l’ús comercial de la Propietat, ja sigui amb
caràcter parcial o total, sense que consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, del
titular legítim dels drets d’explotació.
L’accés i l’ús de la Plataforma es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament
personals i no comercials.
Go Zero Waste es reserva tots els drets sobre la propietat que li corresponguin incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre aquests.

Go Zero Waste no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla a la present clàusula.
Go Zero Waste es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa les llicències atorgades en virtut dels presents termes i condicions. Sense perjudici d’això, Go Zero Waste podrà emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part de l’usuari que:
– No sigui conforme als Condicions Generals d’Ús especificats aquí;
– Infringeixi o vulneri els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial o altres anàlegs de
la Societat o de qualsevol altre tercer legítim titular; o infringeixi qualsevol normativa que
sigui aplicable.

8. INDEPENDÈNCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals d’Ús fos nul·la de
ple dret o anul·lable, es considerarà no posada. Aquesta declaració de nul·litat no ha d’invalidar la resta del contracte, que ha de mantenir la vigència i l’eficàcia entre les parts.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquestes Condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és aplicable en allò que
no disposen aquestes en matèria d’interpretació, validesa i execució. Així mateix, les dues
parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol ort fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.
Així mateix, l’usuari podrà resoldre de manera amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través de la Plataforma impulsada per la Comissió Europea https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event =main.home.show&lng=CA.

10. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DÚS

Go Zero Waste es reserva el dret a modificar aquest document de les Condicions en qualsevol moment. En cas de fer algun canvi de les Condicions, aquests seran
publicats a la Plataforma i s’indicarà la data de la seva publicació, per així poder distingir entre les Condicions d’ús més recents i les Condicions ús més antigues. En qualsevol
cas, vostè rebrà una notificació a través de mitjans electrònics sobre l’actualització de les Condicions d’ús de Go Zero Waste amb anterioritat a la seva publicació a la Plataforma.
Un cop rebeu la notificació pertinent sobre la modificació dels Termes i
Condicions, vostè podrà rescindir el seu contracte previ a la data en què entrin en vigor els
nous Termes i Condicions o podrà optar per la continuació del seu accés i utilització de la Plataforma.

 Data de publicació a 5 de març de 2

Compatir

Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp